Viện thẩm mỹ KangJin

Viện thẩm mỹ trẻ hóa KangJin
Liên minh hiệp hổi thẩm mỹ Hàn Quốc tập đoàn Made U

Trụ sở chính văn phòng

Địa chỉ: Tòa nhà Made U, 516 Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc

Trụ sở chính văn phòng

Cơ Sở 2 Hà Nội

Địa chỉ: Mai Hắc Đế, Q. Hai Bà Trưng

Giấy phép HĐ: 2874/HNO -GPHĐ do Sở Y tế Thành Phố Hà Nội cấp

Giấy phép QC: 261/2023/XNQC-YTHN do Sở Y tế Thành phố Hà Nội cấp

Điện thoại: 0901 35 1168

Email: chamsockhachhangkangjin@gmail.com

Cơ Sở 2 Hà Nội

Cơ Sở 3 Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tòa nhà 383 Đường Điện Biên Phủ - P.4 - Q.3 - TP Hồ Chí Minh

Giấy phép HĐ: 00115/HCM – GPHĐ do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp

Giấy phép QC: 90/2021/XNQC-SYTHCM do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp

Điện thoại: 0901 35 1168

Email: chamsockhachhangkangjin@gmail.com

Cơ Sở 3 Hồ Chí Minh

Cơ Sở 4 Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tòa nhà 62 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giấy phép HĐ: 00115/HCM – GPHĐ do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp

Giấy phép QC: 90/2021/XNQC-SYTHCM do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp

Điện thoại: 0901 35 1168

Email: chamsockhachhangkangjin@gmail.com

Cơ Sở 4 Hồ Chí Minh
Đăng ký tư vấn