Chính sách thanh toán tại Viện Thẩm Mỹ Kangjin

Viện Thẩm Mỹ KangJin thực hiện việc thanh toán theo phương thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.

1. Phương thức thanh toán trả tiền mặt trực tiếp

Phương thức thanh toán bằng tiền mặt áp dụng trong trường hợp khách hàng hoàn thành việc thanh toán khi sử dụng các dịch vụ tại viện thẩm mỹ Kangjin và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại địa chỉ của bệnh viện.

2. Phương thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng

Phương thức thanh toán bằng chuyển khoản khi khách hàng ở xa, quý khách hàng không muốn thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt thì khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này.

Số tài khoản: 68683688

Chủ tài khoản: Công ty CP KangJin Việt Nam

Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ:

– Địa chỉ: 383 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

– SĐT: 093.951.8888

– Website: vienthammykangjin.vn